Amaç & Hedefler

  • Türkiye’nin ARGE potansiyeline ve teknoloji üretebilme yeteneğine katkı sağlamak
  • Üniversitedeki Akademik Personellerin yapmış oldukları Bilimsel Çalışmaların Ticarileşmesine katkı sağlamak
  • Ünivesite-sanayi işbirliğini sağlamak
  • Türkiye için sürdürülebilir kalkınmanın unsurlarından birisi olmak
  • Girişimciliği ve yenilikçiliği teşvik etmek ve desteklemek
  • Sektör öncelikleriyle Türkiye’nin teknoloji üretiminin ve birikiminin yönlendirilmesine katkı sağlamak
  • Teknoloji transferi için uygun ortam yaratmak