Akademisyenlere Avantajları

TGB mevzuatı gereği YYÜ öğretim elemanları, Üniversite Yönetim Kurulundan alacakları izin ile yapmakta oldukları/yapacakları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacıyla,

YYÜ Teknokent’te şirket kurabilir,
Kurulu bir şirkete ortak olabilir,
Kurulu bir şirketin yönetiminde görev alabilirler.

YYÜ Teknokent, YYÜ öğretim elemanlarının yenilikçi fikirlerini hayata geçirmeleri için özel teşvik modelleri geliştirmektedir. Bu çerçevede YYÜ Teknokent bünyesinde kurulmuş Akademik Kuluçka Merkezi, öğretim elemanları tarafından yeni AR-GE şirketlerinin kurulmasını ve kurulan şirketlerin özellikle ilk girişimcilik yıllarında ihtiyaç duydukları desteklere odaklanan bir merkezdir. Kira ücretleri ve birçok ortak giderin paylaşılması yönüyle burada öğretim üyeleri tarafından kurulan yeni şirketlere ‘kuluçka hizmetleri’ verilmektedir.

YYÜ Teknokent’e özel farklı bir teşvik modeli ise, YYÜ Teknokent’te öğretim elemanları tarafından kurulan şirketlere (30m2 ve 2 yıl ile sınırlı olmak koşuluyla) sunulan %50 kira indirimidir. Söz konusu kira indirimi YYÜ Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi kapsamındaki bütün binalarda geçerlidir.

YYÜ Öğretim Elemanlarına verilen imkanlara benzer olarak, Yüzüncü Yıl Üniversitesi dışındaki diğer üniversitelerden gelen ve YYÜ Teknokent’te şirket kurmak isteyen öğretim görevlilerine de 30m2 ve 2 yıl ile sınırlı olmak üzere %20’lik bir kira indirimi sunulabilmektedir.
MENÜ
Kapat