BAŞVURU SÜRECİ

Girişimci firmanın ön başvuru sürecini tamamlamasını takiben Esas Başvuru süreci başlar. Girişimci firmanın Ön Başvurusu teknokent yönetimi tarafından uygun bulunması durumunda kendilerine Esas Başvuru Dosyası e-posta aracılığı ile ulaştırılır. Girişimci Esas Başvuru Dosyasını tamamlayarak ilgili belgeleri YYÜ Teknokent Yönetimi’ne teslim etmelidir.
Esas Başvuru’nun tamamlanması için aşağıda belirtilen dokümanlar 2 nüsha (1 Orijinal, 1 Kopya) halinde YYÜ Teknokent Yönetimine teslim edilir. Esas Başvuru Dosyası aşağıda belirtilen esaslara ve örnek içeriğe sadık kalınarak düzenlenmelidir:

  • Başvuru Dosyası iç kapağında mutlaka firma logosu, firma adı, başvuru numarası ve başvuru tarihi bilgileri bulunmalıdır.
  • İç kapağı takiben YYÜ Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Yönetim Kuruluna hitaben yazılmış, başvurunun incelenmesine dair firmanın antetli kağıdına basılmış ve firma yetkilisi tarafından imzalı dilekçe bulunmalıdır.
  • Başvuru Ücreti Dekontu dilekçeyi takiben eklenmelidir. Başvuru ücreti 250 TL olarak belirlenmiş olup İş Bankası  TR 7000 0640 0000 1890 1015 8947 IBAN nolu hesabına yatırılması gerekmektedir.