Katılım Koşulları

YYÜ Teknokent’e sadece AR-GE faaliyeti yürütmek üzere müracaat eden şahıs şirketleri veya sermaye şirketleri kabul edilir. YYÜ Teknokent’te bir AR-GE birimi oluşturmak isteyen kuruluşlar şirketinin merkezini YYÜ Teknokent’e taşıyabileceği gibi sadece şirketinin bir şubesini de açabilir.

YYÜ Teknokent’e kabul firma bazında değil proje bazında yapılır. Yani YYÜ Teknokent’te şirketinin merkezini veya şubesini açmak isteyen kişi veya kuruluşların üzerinde çalışacağı bir Ar-Ge projesi olması gerekir. Ar-Ge projesinin 4691 Sayılı “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu” ve uluslararası normlara uygun bir Ar-Ge projesi olup olmadığı konuyla ilgili uzmanların yer aldığı bir hakem heyeti tarafından değerlendirilir.

Hakem heyetinin uygun bulduğu, YYÜ Teknokent A.Ş. Yönetim Kurulunun olur verdiği projeler YYÜ Teknokent’e kabul edilir.

YYÜ Teknokent’e kabul edilecek firmalarda aşağıdaki genel nitelikler aranır:

– Ülkemizin uluslararası arenada ekonomik ve teknolojik rekabet gücünü artırıcı niteliklere sahip olmak ve bu amaca yönelik etkin ARGE ve yazılım geliştirme çalışmaları yürütmek.

– ARGE ve yazılım geliştirme çalışmaları ile ülkenin ileri teknoloji üretebilme potansiyeline katkı sağlamak,

– Yazılım geliştirme ve ARGE çalışmalarını fiilen yapıyor olmak ya da yapabilecek kapasitede olmak,

– Başta YYÜ Üniversitesi olmak üzere diğer üniversiteler ve araştırma merkezleri ile işbirliği geliştirme arzusu ve çabası içinde olmak,

– Girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip olmak,

– Çevreye zarar verecek çalışmalarda bulunmamak ve çevreye duyarlı olmak.

YYÜ Teknokent’e kabul edilecek firmalarda aşağıdaki niteliklerin olması beklenir:

– Bölgesel ve ulusal sürdürülebilir kalkınma unsurlarına katkı sağlaması beklenilir.

– Başta YYÜ Üniversitesi olmak üzere üniversite mezunu nitelikli iş gücüne cazip istihdam olanakları sağlaması beklenilir,

– YYÜ Teknokent’te faaliyet gösterecek firmalar ve bu firmaların yöneticilerinin sosyal adalete inanmış, çevreye, insan ve çalışan haklarına saygılı, mesleki etik değerleri güçlü, topluma örnek nitelikte olmaları beklenir.
MENÜ
Kapat