Kuluçka Hizmetleri

GİRİŞİM DÜNYASI SÜRECİ
1-ÖN BAŞVURU
Başvuru aşamasında, internet üzerinden online başvuru formu doldurularak proje başvuruları alınır. Girişimciden iş fikrini sade, net ve açık bir şekilde anlatması beklenir. İş fikri aşağıdaki tanımlara uygun olmalıdır.
-Tamamıyla yeni bir uygulama olabilir.
-Var olan bir uygulamanın yeni bir alanda kullanılması olabilir.
-Var olan bir uygulamanın geliştirilmiş/genişletilmiş kullanımı olabilir.

2-DEĞERLENDİRME VE PROJE SUNUMLARI
Girişimcilik ekosistemine katkı sağlayacak; teknoloji tabanlı iş fikirlerinin uygulanabilirliği ve ticarileşebilirliği esas alınır. Girişim Atölyesi başvuru sonrasında iş fikirleri “Değerlendirme Kurulu” tarafından Girişim Atölyesi’nin amaçları ve değerlendirme kriterleri çerçevesinde değerlendirilir.İş fikri başvuruları arasından başarılı bulunan fikirler belirlenir ve yüz yüze görüşmeler yapılır. Görüşmeler sonunda başarılı 8 iş fikri seçilir.Proje sunumlarında girişimcilerin kendilerini iyi ifade edebilmeleri, projelerini kısaca ve etkili bir biçimde anlatmaları beklenir.

3-HIZLANDIRMA PROGRAMI
Başarılı bulunan 8 girişimci ve ekibi iş fikirlerini olgunlaştırabilmeleri için 5 haftalık bir hızlandırma programına alınır.

-Girişim Hızlandırma Programı çerçevesinde girişimciler;
-Problem kavramı ve problemin tanımlanması
-Müşteri kavramı
-Pazar ve pazarın büyüklüğü
-Mavi okyanus stratejisi
-Pazar kavramı ve Pazar araştırma teknikleri
-Farklılaşma kavramı ve yöntemleri
-Inovasyon
-İş fikri sınama yöntemleri
-Rekabet analizi
-İş modeli geliştirme yöntemleri vb. konularında yoğunlaştırılmış eğitim sürecine alınır.

FİNAL SUNUMLARI
İş fikri sahipleri almış oldukları eğitim çerçevesinde belirlenen plana göre hazırladıkları final sunumlarını duyurulacak bir tarihte değerlendirme kurulu önünde yaparlar. Final sunumlarında girişimcilerin kendilerini iyi ifade edebilmeleri, fikirlerini kısaca ve etkili bir biçimde anlatmaları beklenir. Final sunumlarının ardından belirlenen en iyi 12 iş fikri ön kuluçka merkezinde destek almaya hak kazanır. Final sunumlarının ardından belirlenen ilk 4 girişimciye her sene çağrı döneminde belirlenen ödüller verilir.

5.OFİS DESTEĞİ
Girişimciler, iş fikirlerini geliştirmek üzere ön kuluçka merkezine yerleştirilirler. Ön kuluçka merkezinde iş planı hazırlığı çalışmaları başlatılır. Girişimcilerin çalışmaları aylık periyotlarla takip edilir. Gruplar proje çalışmalarını yürütebilmek için Girişim Atölyesi olanaklarından faydalanırlar. (Ücretsiz Ofis İmkânı, Eğitimler, Mentorluk, Yatırımcılarla Buluşturma, Fikri Koruma, Şirketleşme, Teşviklere Erişim, Danışmanlık vb.)

ŞİRKETLEŞME
İş fikri sahiplerine gerekli tüm imkânlar tanındıktan sonra finansman bularak Kuluçka Merkezine geçiş yapmaları beklenir. 6 ay sonunda İş planı hazırlığı tamamlanarak Teknokent önderliğinde finansman arayışına gidilir. Projeleri için gerekli yatırım desteğini sağlayabilen girişimcilerin şirketleşmeleri sağlanır. Şirketleşebilen iş fikirlerine 6 aylık ücretsiz ofis desteği sağlanır.
MENÜ
Kapat